home > info > Wat is het beste Drentse gebouw van 2006-2007
zoek uitgebreid
 
 
Wat is het beste Drentse gebouw van 2006-2007

Welk gebouw in Drenthe is het beste van 2006/2007. Door zelf voorbeelden aan te dragen en vervolgens te stemmen, spreken de inwoners van Drenthe hun voorkeur uit in de eerste editie van de Architectuurenquête van het Drents Architectuur Centrum (DAC).
 
Op zaterdag 23 juni heeft in Nederland de jaarlijkse Dag van de Architectuur plaats. Het jonge Drents Architectuurcentrum presenteert dan een boeiend programma voor de bewoners en bezoekers van Drenthe zowel als voor professioneel bij architectuur en ruimtelijke ontwikkeling betrokkenen. Bovendien worden de resultaten bekend gemaakt van de Drentse Architectuurenquête, die, zo is de bedoeling, jaarlijks rond de Dag van de Architectuur wordt gehouden.
Hoe gaat ’t in zijn werk? Allereerst vraagt het DAC aan de bewoners van Drenthe en aan instellingen die bij de ruimtelijke kwaliteit van de provincie betrokken zijn, kenbaar te maken welke gebouwen voor nominatie in aanmerking komen. Op basis van de aangemelde kandidaten wordt een groslijst samengesteld van zo’n tien tot vijftien gebouwen. De nominaties worden in de eerste volle week van juni door in Drentse huis-aan-huisbladen en op de website van het DAC nader gepresenteerd. RTV Drenthe besteedt bovendien een televisieprogramma aan de enquête. De inwoners van Drenthe en andere geïnteresseerden kunnen vervolgens hun stem uitbrengen. Ieder die zijn mening geeft, maakt daarmee deel uit van de publieksjury. Daarnaast spreekt ook een vakjury zich uit. Er zijn dus twee winnaars. Of misschien zijn de publieksjury en de vakjury het wel eens en komt er één winnaar uit de bus: een gebouw dat zowel door de bevolking als de professionele deskundigen het beste en het mooiste wordt gevonden. 
Weet u een gebouw dat in 2006 of voor juli 2007 is opgeleverd en naar uw idee het beste nieuwe gebouw van Drenthe is? Wilt u een gebouw, of misschien zelfs meer dan één, voordragen voor de groslijst van de Architectuurenquête? Het kan daarbij gaan om een afzonderlijk bouwwerk, bijvoorbeeld een kantoor, woonhuis of woonblok, maar ook om een bijzondere uitbreiding of uitbouw. Geef uw suggesties vóór 15 mei door een e-mail te sturen naar info@dacdrenthe.eu met als onderwerp ‘enquête’ of een briefje of kaart naar Drents Architectuurcentrum, Dr. Nassaulaan 5, 9401 HJ Assen. Vermeld in elk geval het adres van het gebouw of de gebouwen die u voordraagt. Heeft u meer informatie als de naam van het architectenbureau of de opdrachtgever of heeft u wellicht foto’s van het door u uitverkoren gebouw genomen, dan neemt het DAC ook daar graag kennis van.  

 

 

provincie drenthe ict tender
xml:: drenthekunstbreed.nl ::
dinsdag 8 mei 2007 11:18:12
Wat is het beste Drentse gebouw van 2006-2007 © Copyright 2007 by http://drenthekunstbreed.nl