home > info > Drents Architectuur Centrum in de startblokken
zoek uitgebreid
 
 
Drents Architectuur Centrum in de startblokken

Drents Architectuur Centrum (DAC) in de startblokken
 
 
In 2006 is na een lange periode van voorbereiding het Drents Architectuurcentrum (DAC) opgericht. Daarmee werd in zekere zin een witte vlek weggewerkt: terwijl Nederland ruim veertig architectuurcentra telt, was Drenthe tot de oprichting van het DAC de enige provincie zonder zo’n centrum binnen haar grenzen.
Na een eerste activiteit rond de Dag van de Architectuur op 30 juni 2006 was het van de zijde van het DAC een tijd stil. Achter de schermen werd echter hard gewerkt om het DAC een organisatorisch en financieel gezonde basis te geven. In april heeft het stichtingsbestuur bovendien Herma Hekkema officieel aangesteld om het DAC verder te ontwikkelen en te coördineren. Al met al kan het DAC nu gaan functioneren als een volwaardig architectuurcentrum.
 
Herma Hekkema studeerde architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als freelance medewerker bij het Nieuwsblad van het Noorden schreef ze recensies en achtergrondartikelen over architectuur en stedenbouw, beeldende kunst en vormgeving. Daarnaast publiceerde ze in vaktijdschriften, schreef ze voor instellingen als architectenbureaus, gemeenten en ministeries en verbond ze haar naam aan verschillende boektitels op het gebied van architectuur en stedenbouw, landschapsarchitectuur en eigentijdse ordeningsvraagstukken. Ook was Herma Hekkema nauw betrokken bij projecten als Via>Dorkwerd, over verleden, heden en toekomst van het wierdenlandschap van het Groninger Reitdiepdal, en Uitvaartcultuur als Ontwerpopgave. Bemoeienis met Drenthe had ze onder meer als lid van de welstandscommissie van het Drentse Welstandstoezicht, als voorzitter van de Drentse Welstandsprijs en als auteur van het juryrapport van de stedenbouwkundige ideeënprijsvraag voor het kazerneterrein in Zuidlaren en het boek over de woonwijk, die daar uit voortkwam.
 
De programmering van het DAC is gericht op de bewoners en bezoekers van Drenthe zowel als op professioneel betrokkenen als architecten en andere ontwerpers, bestuurders,  beleidsmakers en marktpartijen. Anders dan de meeste architectuurcentra in Nederland, die vooral stedelijk zijn georiënteerd, richt het DAC zich op de gehele provincie Drenthe. Het centrum heeft, behalve een kantoor in Assen, dan ook geen vaste plek. Het DAC is een platform op locatie. Het komt naar de mensen toe, kan overal neerstrijken waar dat aan de orde is. Bijvoorbeeld met workshops in een leegstaande fabriek, met een lezing in een boerenschuur of een openluchttentoonstelling op een brink of plein.  
Het DAC gaat uit van een brede opvatting van architectuur. Het heeft aandacht voor  gebouwen, voor stedenbouwkundige structuren, voor landschapsontwikkeling en landschapsarchitectuur. Die koers is actueel, gezien tal van ruimtelijke ontwikkelingen die ook de provincie Drenthe aangaan. Kwesties als de verrommeling van de leefomgeving, de opmars van bedrijventerreinen, de inrichting van de openbare ruimte, de verankering van dorpsuitbreidingen in het landschap en de betekenis van cultuurhistorie voor ruimtelijk ontwerp zijn er aan de orde van de dag.
 
Het DAC heeft niet de waarheid in pacht. Het architectuurcentrum schrijft niet voor, maar wil de discussie aanzwengelen, steen in de vijver zijn. Daarnaast beoogt het DAC te inspireren en te informeren. Om te beginnen met de Dag van de Architectuur op 23 juni. Voor deze landelijke dag, dit jaar rond het thema Tijdelijk Verblijf, heeft het DAC een boeiend programma in voorbereiding. Met een architectuurenquête onder de inwoners van Drenthe, publieksgerichte workshops, rondleidingen, lezingen en debat.

 

 

provincie drenthe ict tender
xml:: drenthekunstbreed.nl ::
dinsdag 8 mei 2007 11:19:18
Drents Architectuur Centrum in de startblokken © Copyright 2007 by http://drenthekunstbreed.nl