home > info > Gemeente Borger-Odoorn
zoek uitgebreid
 
 
Gemeente Borger-Odoorn

Adres
Hoofdstraat 50
7875 AD  Exloo
Postbus 3
7875 ZG Exloo

Telefoon: 0591 - 53 53 53
Fax: 0592 - 53 53 99
E-mail info@borger-odoorn.nl
Internet www.borger-odoorn.nl

Overzicht dorpen
Borger, Bronneger, Bronnegerveen, Buinen, Buinerveen, Drouwen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Ees, Eesergroen, Eeserveen, Ellertshaar, Exloo, 1e Exloërmond , 2e Exloërmond, Exloërveen, Klijndijk, Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond, 2e Valthermond, Westdorp, Zandberg

logo borger odoorn

De gemeente Borger-Odoorn bestaat sinds 1 januari 1998.
Op deze datum is een grootschalige gemeentelijke herindeling van de provincie Drenthe voltooid. Bij deze herindeling werden de 34 zelfstandige Drentse gemeenten omgevormd tot twaalf nieuwe. Borger-Odoorn is ontstaan uit de voormalige gemeenten Borger en Odoorn.
De gemeente telt ruim 26.000 inwoners, heeft een oppervlakte van 278 km² en ligt op en aan de Hondsrug tussen de plaatsen Emmen en Assen. Landschappelijk gezien bestaat de gemeente uit twee gedeelten die in allerlei opzichten sterk van elkaar verschillen.
In het westelijk deel liggen, op de natuurrijke Hondsrug, de esdorpen. Deze dorpen zijn in en na de vroege Middeleeuwen ontstaan. Ze zijn omgeven door veel natuur die is ontsloten door een net van goed onderhouden fiets- en wandelpaden.
In het oostelijk deel ligt het veenontginningsgebied met de veenkoloniale dorpen die zijn ontstaan na de afgraving van de enorme hoeveelheden turf die hier eertijds voorkwamen.
Op de randen van de Hondsrug liggen enkele dorpen die een andere ontstaansgeschiedenis kennen. Dit zijn de ontginningsdorpen.

 VVV Borger
gevestigd in Bruna/Postkantoor/Top1Toys/Wichertjes
Grote Brink 3, 9531 AK BORGER

 

 

Het wapen van de gemeente Borger-Odoorn

gemeentewapen borger odoornAspecten van de nieuwe gemeente die in het wapen tot uitdrukking komen:
- De gemeente ligt op de Hondsrug. Het grondgebied van beide voormalige gemeenten was oudtijds in ongeveer gelijke oppervlakten verdeeld in zandgrond en veen. Zowel de voormalige gemeente Borger als Odoorn kennen tevens een veengebied ten westen van de Hondsrug (aanzienlijk kleiner dan het oostelijk veengebied), wat de gemeenten onderscheidde van de andere gemeenten op de Hondsrug (Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gasselte, en Emmen). Dit is tot uitdrukking gebracht worden door een schildverdeling goud-zwart. Een belangrijk voordeel van de keuze voor deze kleurverdeling is dat zij beide voormalige gemeentewapens voorkomt. Daardoor verbindt dit element de beide oude wapens met het nieuwe, zonder dat van expliciete ontlening sprake is. In dit kader werd gekozen om een horizontale of verticale schildverdeling te vermijden, omdat deze in de gemeentewapens van Borger resp. Odoorn beeldbepalend waren. Een schuine verdeling is geschikter, waarbij de aanwezigheid van een westelijk veengebied kan worden weergegeven door een gouden schuinbalk op zwart. Door te kiezen voor een keper (in feite twee schuinbalken tegen elkaar) wordt op subtiele wijze aangegeven dat Borger/Odoorn uit twee samenstellende gemeenten bestaat, zonder dat het wapen een in het oog springende tweedeling geeft.
- De boezelschup verwijst naar het veengebied, het hunebed (zie hieronder) naar het zand. Voor de boezelschup is gekozen omdat het een karakteristieke vorm heeft en in Zuidoost-Drenthe gebruikt werd. Het Drents woordenboek van G.H. Koks (dl. I, blz. 145) omschrijft de boezelschup als een houten schop met opstaande randen om veenspecie en water te mengen en haalt uit Odoorn de omschrijving aan: 'de boezelschup was um modder geliekmoatig te verdielen'. De schop is in goud afgebeeld, om aan te geven dat het een houten schop betreft.
- In het grondgebied van de gemeente ligt het Nationaal Hunebeddeninformatiecentrum, alsmede 18 hunebedden, verspreid over beide voormalige gemeenten, meer dan in welke andere gemeente ook.
- Beide gemeenten hadden vanouds een agrarisch karakter. Door te kiezen voor paarden als schildhouders wordt zowel verwezen naar het belang van de landbouw (met name in het verleden), als naar het belang van de ruitersport voor het recreatieve profiel van de gemeente (Hippisch centrum in Exloo, manege in Bronneger). Met de boezelschup wordt verwezen naar de ontginningsgeschiedenis van het veen en naar de daaropvolgende landbouw in dat gebied.
- In het grondgebied van de gemeente Borger/Odoorn werd in het verleden de legendarische stad Hunsow gesitueerd. In het wapen van de voormalige gemeente Odoorn was voor dit aspect een hoofdrol weggelegd. Ook in Bronneger in de voormalige gemeente Borger wordt deze stad wel gezocht. De stad Hunsow betreft dus beide voormalige gemeenten, maar om een expliciete relatie met Odoorn te vermijden is het beter een verbeelding van de stad niet te nadrukkelijk te laten figureren in het nieuwe wapen. Gekozen is voor een smalle gekanteelde halsband (zwart om de legendarische verwoesting door brand aan te duiden) om de hals van het paard.

Officiële beschrijving
"In sabel een keper, vergezeld boven van een liggende houten schop met opstaande randen en beneden van een hunebed, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee paarden van zilver, gehoefd van sabel met om de hals een muurkroon van sabel."

     
    Meer informatie over het wapen van Borger-Odoorn

 

 

provincie drenthe ict tender
xml:: drenthekunstbreed.nl ::
vrijdag 6 juni 2008 18:59:19
Gemeente Borger-Odoorn © Copyright 2008 by http://drenthekunstbreed.nl