home > info > KLASSIEK OP 10
zoek uitgebreid
 
 
KLASSIEK OP 10

Van 24 november tot 24 december 2007 vindt er een bijzondere tentoonstelling plaats in Noord-Nederland.

Tien gerenommeerde galerieën op het gebied van figuratievekunst zullen gezamenlijk een grootse presentatie geven van de Klassieke Academie voor schilderkunst.

Centraal in de tentoonstelling staan de diverse vakgebieden die de academie door onderwijs tracht te behouden voor de toekomst zoals stofuitdrukking, compositie, perspectief en anatomie.
Deze vakgebieden zullen per galerie door de deelnemende kunstenaars worden verbeeld en toegelicht middels speciaal voor deze gelegenheid geselecteerde of vervaardigde kunstwerken.

Bezoekers kunnen genieten van tien bijzondere deeltentoonstellingen in Friesland, Groningen en Drenthe die gezamenlijk de uniciteit en kwaliteit van de Klassieke Academie onder de aandacht brengen.

opening door Seth Gaaikema

Op zaterdag 24 november 2007 wordt Klassiek op 10 ingeluid in het centrum van Groningen. De indrukwekkende A-kerk vormt het decor voor de feestelijke opening die verzorgd wordt door de Seth Gaaikema.

Belangstellenden zijn om 11.00 uur van harte welkom.

deelnemende kunstenaars:
Henk Helmantel, Piet Sebens, Matthijs Röling, Chris Herenius, Peter Durieux, Diederik Kraaijpoel, Ben Rikken, Juane Xue, Eric Bos, Rein Pol, Ralph Douglas, Wim Jonkman, Xandra Donders, Asaph ben Menahem, Tom Hageman, Jan van Loon, Riny Bus, Ed Ubels, Janke de Vries, Reinder Homan, Gerrie Wachtmeester, Joost Doornik,Herman van Hoogdalem, Siemen Dijkstra,Flip Gaasendam

informatie

voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rolf Brilstra 0620 973 907 of rolf (at)galeriekamps.nl
Tom S. Hageman 0652 258825 tshageman(at)hotmail.com

deelnemende galerieën

drenthe:  galerie Wildevuur - Hooghalen, collectie Harms - Rolde, galerie Kamps - Rolde

groningen: galerie Wiek XX - Nieuweschans, galerie Mebius - Noordhorn, galerie Buitenlust  -Hoogezand

friesland:galerie De Vis - Harlingen, landgoed ZoFier - Nieuweschoot, galerie De Kuiperij – Veenklooster, Kantoor der Courante Kunsten – Franeker

KLASSIEKE ACADEMIE                         

Tussen de kunstacademies van Nederland neemt de Klassieke Academie voor schilderkunst een uitzonderlijke positie in.
De Klassieke Academie is de enige onafhankelijke, ongesubsidieerde kunstvakopleiding gedreven door klassiek geschoolde kunstenaars.

De inzet is idealistisch: de overdracht van vakkennis naar nieuwe generaties.

Tot voor kort konden aankomende jonge kunstenaars nergens terecht voor het volgen van traditioneel vakonderwijs dat aan de basis ligt van kwalitatief hoogstaande figuratieve kunst, terwijl nota bene de belangstelling voor Realisme en Figuratie een enorme bloei doormaakt.

In 2005 voorzag de oprichting van de Klassieke Academie in Groningen als enige school in ons land in de groeiende behoefte aan een gedegen vakopleiding. Wat men daar kan leren, wordt tijdens de manifestatie Klassiek op 10 in de galerieën gepresenteerd door middel van het werk van de academiedocenten die de vruchten konden plukken uit de tijd dat de kunstacademies nog een traditionele vakopleiding boden, waaruit bijvoorbeeld de bekende Noordelijke Figuratieven of -Realisten voortkwamen.

 

 

 

provincie drenthe ict tender
xml:: drenthekunstbreed.nl ::
vrijdag 18 april 2008 13:53:46
KLASSIEK OP 10 © Copyright 2008 by http://drenthekunstbreed.nl